60 lat minęło… SP w Grudusku

Wycieczka

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: „Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady”
Cel operacji: „Zachowanie, wzrost i promocja kapitału kulturowego oraz odkrywanie źródeł jego tożsamości i oryginalności poprzez organizację jednodniowego wydarzenia kulturalnego odtwarzającego życie w średniowiecznym grodzie”

Planowane efekty:
Organizacja wydarzenia kulturalnego.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług – 1200.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Wystawa wieńców dożynkowych w Grodzisku „Zielona Góra”

PROGRAM UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH

 

11.45 –  Zbiórka korowodu dożynkowego przy Kościele Parafialnym w Grudusku.

12.00 –  Uroczysta Msza  Św. w Kościele Parafialnym w Grudusku.

13.15 –  Przemarsz korowodu dożynkowego na stadion gminny.

13.45 –  Ceremoniał dożynkowy.

14.15 –  Koncert orkiestry dętej.

15.00 –  Występ zespołów wokalnych działających przy GOKiS w Grudusku.

15.15 –  Występ zespołu „KARNIEWIACY”.

15.45 –  Występ zespołu „KRASNE”.

16.15 –  Koncert muzyczny zespołu „EVEREST”.

18.00 –  Występ chóru „Zielona Melodia”.

19.00 –  „Najpiękniejsze włoskie przeboje” – koncert ANDREA LATTARI.

20.00 –  22.00 – Zabawa taneczna  z zespołem „DAGGER”.

Impreza 25.06.2017

 

Zadanie polega na realizacji jednodniowej imprezy zatytułowanej Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady, która jest planowana na 26. 06.2016 r.
W ciągu tego dnia w osadzie przy „Zielonej Górze” odbędą się warsztaty archeologii doświadczalnej (garncarstwo, kowalstwo, kuchnia średniowieczna, wylepianie pieca chlebowego itd.), wytwarzania średniowiecznych instrumentów muzycznych oraz tańca. Wszystkie warsztaty będą otwarte dla publiczności, bezpłatne i będą realizowane w myśl zasady: zobacz, dotknij, spróbuj zrobić!
Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat średniowiecza podczas otwartego seminarium archeologii doświadczalnej. W trakcie seminarium zostaną wygłoszone wystąpienia (wraz z prezentacjami multimedialnymi) na temat: średniowiecznego garncarstwa, kowalstwa, kuchni, uzbrojenia i sztuki walki, muzyki i tańca, gier i zabaw, oraz samych wykopalisk w Grudusku.
Przez cały czas trwania imprezy na terenie osady będzie funkcjonowało otwarte dla zwiedzających obozowisko wojów, wraz z przymierzalnią strojów średniowiecznych. Publiczność będzie mogła nie tylko oglądać zmagania wojowników ale również spróbować swoich sił w zaaranżowanych potyczkach z profesjonalistami. Działać będzie również stanowisko łucznicze.
Najdawniejsze dzieje Gruduska, nie tak dawno odkryte podczas podczas wykopalisk archeologicznych i tajniki swojego zawodu przybliży małym i dużym uczestnikom w przystępnej formie (poprzez zabawę) archeolog, podczas warsztatów zatytułowanych: Archeologia dla dzieci na poważnie.
Z pewnością wiele przyjemności, radości zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym sprawią różne gry i zabawy z epoki, zarówno ruchowe, jak i planszowe. Podobnie jak warsztaty wytwarzania instrumentów muzycznych, czy nauka średniowiecznych tańców przy muzyce na żywo.
W wykonaniu wojów zaplanowano inscenizację– napad Prusów na osadę. Będzie to nie tylko pokaz kunsztu średniowiecznej walki, zmagań wojowników w otwartym terenie ale i wielkie widowisko. Miejscowe grupy teatralne przedstawią amatorski spektakl pt. „Średniowiecze na wesoło”.