Wycieczka ze szkoły z Humięcina na wystawie „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”

60 lat minęło… SP w Grudusku