Dzień z życia średniowiecznej osady

I Gruduski Jarmark Bożonarodzeniowy

Wycieczka ze szkoły z Humięcina na wystawie „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”