Scenariusz

Zadanie obejmuje m. in.: warsztaty, spektakl, inscenizację. Polega na realizacji szeregu różnych działań z zakres archeologii doświadczalnej, rekonstrukcji historycznej i odtwórstwa, w tym działań animacyjnych, wszystko w myśl zasady: zobacz, dotknij, spróbuj zrobić. W jednym wspólnym zadaniu zostają tu skupieni eksperci (pracownicy naukowi, historycy, archeolodzy, odtwórcy ginących zawodów), nauczyciele i uczniowie. Teoretyczny dorobek nauki i praktyczne umiejętności splatają się tu ze sobą, umożliwiając przekazanie informacji (teoretycznych i praktycznych) o dziedzictwie Mazowsza nowym pokoleniom.

„Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady”

Miejsce: Grudusk, data: 25.06.2017

Warsztaty godz. 11.00-19.00
Otwarte warsztaty dla wszystkich chętnych, podczas których uczestnicy nie tylko obserwują, dotykają wytworów pracy rekonstruktorów ale aktywnie uczestniczą w trakcie ich powstawania, własnoręcznie pod okiem ekspertów wykonują poszczególne przedmioty, które następnie zabierają ze sobą.
I Średniowieczne garncarstwo; czynności: lepienie naczyń na kołach garncarskich (1 instruktor, 1 wolontariusz); ręczne wykonywanie z gliny prostych form naczyń, glinianych zabawek, przęślików itp. (1 instruktor, 1 wolontariusz)
II Kuchnia średniowieczna; czynności: pieczenie chleba w glinianym piecu chlebowym; gotowanie w glinianych garnkach na otwartym ogniu; pieczenie podpłomyków; wyrabianie masła; wędzenie ryb i mięsiwa(1 instruktor, 1 wolontariusz)
III Średniowieczne kowalstwo; czynności: kucie elementów uzbrojenia, m. in. grotów strzał; wykonywanie codziennych narzędzi użytkowych np. noży itp.(1 instruktor, 1 wolontariusz)
IV. Wylepianie pieca chlebowego; czynności: przygotowanie materiałów (glina, słoma, podest pod piec); wyrabianie masy; wylepianie pieca (1 instruktor, 1 wolontariusz)
V. Średniowieczna szkoła walki dla małych i dużych; czynności: turniej na miecze i tarcze grupa amatorska i profesjonalna; turniej na broń dowolną; konkurs łuczniczy; turniej drużynowy; przymierzalnia strojów średniowiecznych (1 instruktor)
VI Archeologia dla dzieci – na poważnie; czynności: dla najmłodszych: wykopaliska w piaskownicy; profil archeologiczny – rysunki i pomiary; rekonstrukcja zabytków czyli wyklejanie ceramiki (1 instruktor, 2 wolontariuszy)
VII. Gry i zabawy średniowiecza; czynności: średniowieczne gry ruchowe, np. zabawa w czarnego luda; średniowieczne gry planszowe np. alea evangelii, hnetafl; lis i gęsi (1 instruktor, 2 wolontariuszy)
VIII. Muzyka i taniec średniowiecza; czynności: warsztaty wytwarzania średniowiecznych prostych instrumentów muzycznych; nauka średniowiecznych tańców; występy na żywo; ilość osób zaangażowanych (Zespół Tryzna)
IX. Obróbka bursztynu, pokaz (1 instruktor)
Seminarium archeologii doświadczalnej, godz. 12.00-14.00
8 prelegentów, wystąpienia 15 min. wraz z prezentacją multimedialną

Spektakl „Średniowiecze na wesoło”, godz. 15.00 (czas trwania 45 min.)
(scena wewnątrz osady, 6 aktorów)

Inscenizacja. Napad Prusów na osadę, godz. 19.00 (czas trwania ok. 30 min.)
(Drużyna Wojów Bolesławowych Białozory),