Wycieczka ze szkoły z Humięcina na wystawie „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”

60 lat minęło… SP w Grudusku

Wycieczka

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: „Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady”
Cel operacji: „Zachowanie, wzrost i promocja kapitału kulturowego oraz odkrywanie źródeł jego tożsamości i oryginalności poprzez organizację jednodniowego wydarzenia kulturalnego odtwarzającego życie w średniowiecznym grodzie”

Planowane efekty:
Organizacja wydarzenia kulturalnego.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług – 1200.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Wystawa wieńców dożynkowych w Grodzisku „Zielona Góra”

PROGRAM UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH

 

11.45 –  Zbiórka korowodu dożynkowego przy Kościele Parafialnym w Grudusku.

12.00 –  Uroczysta Msza  Św. w Kościele Parafialnym w Grudusku.

13.15 –  Przemarsz korowodu dożynkowego na stadion gminny.

13.45 –  Ceremoniał dożynkowy.

14.15 –  Koncert orkiestry dętej.

15.00 –  Występ zespołów wokalnych działających przy GOKiS w Grudusku.

15.15 –  Występ zespołu „KARNIEWIACY”.

15.45 –  Występ zespołu „KRASNE”.

16.15 –  Koncert muzyczny zespołu „EVEREST”.

18.00 –  Występ chóru „Zielona Melodia”.

19.00 –  „Najpiękniejsze włoskie przeboje” – koncert ANDREA LATTARI.

20.00 –  22.00 – Zabawa taneczna  z zespołem „DAGGER”.